Kontaktpersoner

Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. FO-nummer: 0205024-7
Skolvägen 5
AX- 22150 JOMALA

Växel: +358 (0)18 328 70
Fax: +358 (0)18 328 726
E-post: info@saud.ax
Personlig e-post: fornamn.efternamn@saud.ax

Förbundskansliet svarar på dina frågor måndag till fredag från 9:00 till 15:00

Mathias Eriksson

Utbildningschef
Södra Ålands högstadiedistrikt

Angelica Husell

Kanslist
Södra Ålands högstadiedistrikt

Monica Koskinen

Ekonomichef
Södra Ålands högstadiedistrikt

Ulrika Ulvestaf

Personalsekreterare
Södra Ålands högstadiedistrikt
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 20.1.2022