Kontaktpersoner

Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. FO-nummer: 0205024-7
Skolvägen 5
AX- 22150 JOMALA

Växel: +358 (0)18 328 70
E-post: info@saud.ax
Personlig e-post: fornamn.efternamn@saud.ax

Förbundskansliet svarar på dina frågor måndag till fredag från 9:00 till 15:00

Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab

Dataskyddsombud
Södra Ålands utbildningsdistrikt

Mathias Eriksson

Utbildningschef
Södra Ålands utbildningsdistrikt

Angelica Husell

Kanslist
Södra Ålands utbildningsdistrikt

Monica Koskinen

Ekonomichef
Södra Ålands utbildningsdistrikt

Ulrika Ulvestaf

Personalsekreterare
Södra Ålands utbildningsdistrikt
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 31.8.2023