Ekonomi

Stora utmaningar väntar

SÅUD står inför stora utmaningar under de kommande åren. Det växande elevunderlaget ställer krav på en ökning av utrymmen. Det gör även önskemål av breddande av verksamheten i form av specialfritidshemsverksamheten.

Publicerad 30.1.2020
Uppdaterad 24.5.2024